SOMPOLNO. DOKUMENTACJA. Gminny Klub Sportowy

W Gminnym Klubie Sportowym w Sompolnie są 4 sekcje: piłki nożnej – Seniorzy, piłki nożnej – Juniorzy (juniorzy starsi), piłki nożnej – Trampkarze (juniorzy młodsi), piłki nożnej – Żaki (istnieje od 2009 roku, skupia najmłodsze dzieci z terenu gminy Sompolno). Ze sprawozdania finansowo-merytorycznego Klubu za 2012 rok wynika, że w roku ubiegłym GKS otrzymał dotację z Urzędu Miejskiego w Sompolnie w kwocie 80 000 zł.

Sekcja piłki piłki nożnej – Seniorzy otrzymała 49 000 zł. Z kwoty tej zostały poniesione następujące wydatki:

 1. akcesoria sportowe – 4 058,86 zł
 2. koszty opieki sędziowskiej – 9 175 zł,
 3. opieka medyczna – 570 zł
 4. utrzymanie boisk i urządzeń sportowych – 4 819, 98 zł
 5. usługi transportowe – 2 700 zł
 6. diety dla zawodników – 5 290 zł,
 7. zakup napojów dla zawodników – 82,50 zł
 8. obsługa trenera – 17 580 zł (w tym 17 323,96 zł z dotacji, 256,04 zł – ze środków własnych)
 9. usługa ubezpieczeniowa – 1 562 zł
 10. pozostałe usługi dla zawodników – 62,70 zł
 11. opłaty wpisowe i regulaminowe – 3 355 zł

Sekcja piłki nożnej – juniorzy młodsi otrzymała 11 000 zł. Z kwoty tej zostały poniesione następujące wydatki:

 1. koszty opieki sędziowskiej – 483 zł
 2. opieka medyczna – 540 zł
 3. utrzymanie boisk i urządzeń sportowych – 808,14 zł
 4. diety dla zawodników – 2 070 zł
 5. usługi transportowe – 1 646,90 zł
 6. obsługa trenerska – 3 800 zł (w tym 3 601,97 zł z dotacji, 198,03 zł – środki własne Klubu)
 7. zakup drobnego sprzętu sportowego – 1 849,99 zł

Sekcja piłki nożnej juniorzy starsi otrzymała 12 000 zł. Z kwoty tej zostały poniesione następujące wydatki:

 1. koszty opieki sędziowskiej – 881 zł
 2. opieka medyczna – 570 zł
 3. utrzymanie boisk i urządzeń sportowych – 985,02 zł (w tym 977,53 zł z dotacji, 7,49 zł – środki własne)
 4. diety dla zawodników – 1 771 zł
 5. usługi transportowe – 1 468,80 zł
 6. obsługa trenerska – 1 900 zł
 7. zakup drobnego sprzętu sportowego – 3 764,17 zł
 8. zakup napojów – 210 zł
 9. zakup nagród i pucharów – 457,50 zł

Sekcja piłki nożnej Żaki otrzymała 6 000 zł. Z kwoty tej zostały poniesione następujące wydatki:

 1. koszty opieki sędziowskiej – 789 zł
 2. opieka medyczna – 570 zł
 3. utrzymanie boisk i urządzeń sportowych – 633,12 zł
 4. zakup napojów – 603,89 zł
 5. usługi transportowe – 2 290 zł
 6. zakup sprzętu sportowego – 1 128,07 zł

Dodatkowo GKS Sompolno w roku 2012 organizował otwarte imprezy sportowe w sezonie letnim dla dzieci i młodzieży z gminy Sompolno. Na imprezach przygotowywano różnego rodzaju turnieje sportowe, co przyciągało dużą liczbę zarówno zawodników, jak i kibiców. Dotacje na tego typu imprezy uzyskiwano z Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz od sponsorów.

Na zadanie ,,Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy Sompolno” została przyznana dotacja w wysokości 2 000 zł, z czego wydatkowano 1 000 zł na zakup nagród i upominków oraz 1 000 zł na zakup napojów i słodyczy dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego.