WIERZBINEK. Od krucjatowego epizodu pielgrzyma i rycerza z Kujaw do tworzenia struktur SS na pograniczu kujawsko-wielkopolskim

KGI1184

Kilkanaście referatów zaprezentowano na kolejnej konferencji z cyklu ,,Pogranicze kujawsko-wielkopolskie” w Wierzbinku. To przedsięwzięcie wyjątkowe w regionie konińskim. Samorząd lokalny od kilku lat współorganizuje bowiem poważne spotkania naukowe, z udziałem badaczy z wielu polskich uczelni, poszerzając w ten sposób wiedzę na temat Gminnej Ojczyzny, jej losów i roli w historii. Konferencja odbyła się pod patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadził ją prof. Ryszard Sudziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana. Z jednej strony prof. Jerzy Hauziński (Akademia Pomorska w Słupsku) wystąpił z tematem: ,Krucjatowy epizod pielgrzyma i rycerza z Kujaw”, a prof. Andrzej Mietz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) z tematem: ,,Mury świątyń nośnikami inskrypcji nagrobnych w czasach staropolskich. Stan zachowania na pograniczu kujawsko-wielkopolskim”. A z drugiej prof. Aleksander Lasik (UKW w Bydgoszczy) wygłosił referat: ,,Tworzenie struktur SS na pograniczu kujawsko-wielkopolskim”, a prof. Aleksander Jankowski: ,,Polskie Millenium” w malarstwie ściennym kościołów drewnianych pogranicza kujawsko-pomorskiego”. W związku ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego dwa wystąpienia były poświęcone temu wydarzeniu.

Prof. Włodzimierz Jastrzębski (UKW w Bydgoszczy) mówił na temat związków Alberta i Richarda Breyerów z Sompolnem. Albert Breyer był nauczycielem w gimnazjum dla mniejszości niemieckiej w Sompolnie i naukowcem, autorem ok. 80 prac. W 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, walczył w armii polskiej. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku zginął jako polski oficer. Jednoczenie hitlerowcy próbowali uczynić z niego swojego bohatera, bowiem był jednym z najbardziej znanych działaczy niemieckich w II Rzeczypospolitej.

Prof. Włodzimierz Jastrzębski powiedział, że w historii szuka trochę sensacji i elementów kontrowersyjnych, a jednocześnie towarzyszy mu przesłanie, aby historia służyła pojednaniu.

Konferencje naukowe w Wierzbinku zostają utrwalone w serii wydawniczej ,,Studia z dziejów pogranicza kujawsko-pomorskiego”. Do tej pory ukazały się 3 tomy. Książki są finansowane ze środków finansowych Urzędu Gminy w Wierzbinku.