SOMPOLNO. Zmiany na targowisku gminnym

10 maja powiatowy lekarz weterynarii w Koninie postanowił, że Gmina Sompolno może prowadzić działalność w zakresie organizowania targów, na których odbywa się handel drobnymi zwierzętami gospodarskimi: prosiętami, warchlakami, drobiem i królikami. Plac targowy w Sompolnie w latach 2013 – 2014 zmieni też w innym zakresie swoje oblicze, w związku z przebudową. Według kosztorysu inwestorskiego zadanie to będzie kosztować 994 017,67 zł. I zostanie zrealizowane przy wsparciu finansowym ze źródła zewnętrznego.

18 marca 2013 r. podpisano bowiem umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Przebudowa placu targowego w Sompolnie” na kwotę 622 986 zł.

Obecnie nawierzchnia zarówno tłuczniowa, jak i bitumiczna posiada wiele uszkodzeń, ubytków oraz nie ma odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Projekt przewiduje przebudowę w zakresie zmiany rodzaju nawierzchni placów do prowadzenia handlu na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zaplanowano również m.in. wykonanie uzupełnienia nawierzchni tłuczniowej istniejących placów zlokalizowanych w północnej części działki. Wokół placu planuje się wykonanie nasadzeń z drzew ozdobnych iglastych, a na placach handlowych wykonanie nasadzeń w pasach zieleni z ozdobnych drzew liściastych. Wzdłuż północnej granicy działki zaprojektowano ustawienie ogrodzenia długości 156 m z prefabrykowanych elementów betonowych. W ramach projektu przewidziano ustawienie budynku kontenerowego przeznaczonego na pomieszczenia socjalno-biurowe wykorzystywanego przez zarządcę placu targowego w dni handlowe. Cały plac docelowo oświetlony będzie 12 oprawami oświetleniowymi zamontowanymi na 6 słupach.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA