KONIN. Miliony na ekologię

KGI1100

Skanska SA będzie – w wyniku wygrania przetargu ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie – wykonawcą kanalizacji sanitarnej na osiedlach Pątnów i Gaj w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina”. Dzięki temu 642 posesje zostaną podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Wartość robót wyniesie 5,5 mln zł. Prace zakończą się do 31 sierpnia 2014 roku.

Poza tym w ramach projektu zmodernizowana zostanie także Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg. Na cały projekt Ministerstwo Środowiska przyznało Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie dotację z Funduszu Spójności w wysokości 16 mln zł. Całość prac, które potrwają do końca 2015 roku, kosztować będzie 35,5 mln zł.