USTAWA ŚMIECIOWA. Opłaca się segregować odpady

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi. W związku z wejściem w życie tak zwanej ustawy śmieciowej, za gospodarkę odpadami odpowiadają gminy. Nowe rozwiązania gwarantują odbiór wszystkich śmieci z gospodarstwa domowego. Przy tym dużo bardziej korzystne finansowo jest ich segregowanie. Ci, którzy będą to robić, za odbiór śmieci zapłacą mniej.
W regionie konińskim najwięcej przetargów na odbiór odpadów komunalnych wygrał Zakład Oczyszczania Terenu ,,Bakun” z Roztoki, w gminie Krzymów. Takie usługi będzie świadczył m.in. w gminach Skulsk, Sompolno, Wierzbinek.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA