STARE MIASTO, STRASBURG. Dyplom Europejski za rozwijanie współpracy

1

Dyplom Europejski to prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie przyznawane przez Radę Europy. Podczas tegorocznej edycji wyróżnienie zostało wręczone 26 samorządom z 10 krajów Europy, w tym również Gminie Stare Miasto oraz trzem innym samorządom z Polski (Kobylnica, Bielsko Biała, Swarzędz). Wyróżnienie dla Starego Miasta zostało przyznane za nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi za granicą oraz promowanie idei integracji europejskiej. Od początku ustanowienia tego trofeum w 1955 r. zdobyło je ponad 600 europejskich samorządów.

Gmina Stare Miasto aktualnie posiada 5 umów z samorządami partnerskimi, a także niesformalizowane kontakty z wieloma innymi miastami za granicą. Współpraca z partnerami zagranicznymi najczęściej dotyczy sfer: kultury i sportu, turystycznej, a także z zakresu wymiany doświadczeń administracji samorządowej. Warto podkreślić, że formalizacja relacji między samorządami przyczyniła się do podpisania kolejnych umów pomiędzy takimi podmiotami jak szkoły czy Ochotnicze Straże Pożarne. Sprzyja to organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej oraz wymiany doświadczeń związanych z pożarnictwem.

Odbiór Dyplomu Europejskiego odbywa się raz w roku na uroczystej ceremonii podczas Zgromadzenia Parlamentarnego w Pałacu Europy w Strasburgu. W delegacji ze Starego Miasta, która 27 czerwca w Strasburgu wzięła udział w uroczystości, był nie tylko wójt Ryszard Nawrocki oraz przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Ćwiek, ale także dwie uczennice z gimnazjów w Liścu Wielkim oraz Żychlinie. Była to dla nich nagroda za bardzo wysokie wyniki w nauce i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Staromiejska delegacja wywołała niemałe zainteresowanie podczas wręczenia Dyplomów Europejskich, ponieważ reprezentantki gimnazjów z tereny gminy były ubrane w stroje ludowe, a tym samym chciały zwrócić uwagę na znaczenie polskiej tradycji. Stare Miasto pokazało się jako polska, ale także europejska gmina, dbająca o kulturę i tradycję.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości wszyscy laureaci Dyplomu Europejskiego wzięli udział w wycieczce po Strasburgu, a następnie w oficjalnej kolacji wydanej przez Mera Strasburga.

Dyplom Europejski jest dużym wydarzeniem promocyjnym dla Gminy Stare Miasto, zwłaszcza, że przyznany został przez Radę Europy. Fakt ten potwierdza, iż gmina jest godnym zaufania partnerem podczas współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach. Kolejną nagrodą po Dyplomie Europejskim jest Flaga Honorowa, o którą Gmina Stare Miasto z pewnością będzie się ubiegać.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA