SOMPOLNO (MOSTKI). 65-lecie OSP

KGI1IMG_0679

Ochotnicza Straż Pożarna w Mostkach ma już 65 lat. Na uroczystościach jubileuszowych OSP otrzymała nowy sztandar. Polową mszę świętą w intencji strażaków odprawił ks. Jan Frączek, proboszcz parafii Mąkolno. Na uroczystości liczna grupa druhów została uhonorowana medalami i odznakami. Złoty medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Andrzej Stasiak i Włodzimierz Nowakowski; srebrny: Zbigniew Przybylski i Józef Lamprycht; brązowy: Henryk Bąkowski, Edmund Bąkowski, Ryszard Klimczak, Jerzy Kijak.

Odznaką ,,Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali: Marek Wiliński, Lech Plebański, Jakub Lipiński, Mateusz Lipiński, Konrad Kupsik, Leszek Kiek. Odznakę „Za wysługę 60 lat” otrzymał Józef Lamprych, „Za wysługę 55 lat” – Włodzimierz Nowakowski, „Za wysługę 50 lat” – Jerzy Kijak, „Za wysługę 45 lat” – Zbigniew Przybylski i Wiesław Wiśniewski, „Za wysługę 40 lat” – Henryk Bąkowski i Andrzej Stasiak, „Za wysługę 35 lat” – Edmund Bąkowski, „Za wysługę 30 lat” – Ryszard Klimczak i Marek Wiliński, „Za wysługę 25 lat” – Krzysztof Markowski i Roman Simiński, „Za wysługę 20 lat” – Leszek Kiek, Konrad Kupsik, Lech Plebański i Sławomir Wojtczak, „Za wysługę 10 lat” – Aleksander Stasiak, „Za wysługę 5 lat” – Krzysztof Bąkowski, Jakub Lipiński, Krzysztof Wiliński, Mateusz Lipiński, Michał Simiński, Kamil Budkiewicz, Andrzej Kiek, Mariusz Klimczak, Mariusz Lamprycht.

Sztandar prezesowi OSP Mostki Andrzejowi Stasiakowi przekazał Ryszard Nowakowski, przedstawiciel Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru, przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie. W akcie ufundowania sztandaru czytamy: ,,Doceniając rangę i znaczenie ochotniczych straży pożarnych w naszym regionie niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach. Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości, tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia strażackiej służby, aby za najwyższy trud i ofiarność w ratowaniu życia i mienia ludzkiego przed pożarami oraz innymi zagrożeniami dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa ze strażakami, by pod sztandarem tym kształtowały swoje postawy patriotyczne kolejne pokolenia…”

Historię jednostki odczytał druh Andrzej Stasiak. Ochotnicza Straż Pożarna w Mostkach zawiązała się 1 lipca 1948 roku. Jej założycielami byli: Jan Starosta, Bolesław Łącki, Wojciech Wojtczak oraz Wacław Stasiak. Jednostka liczyła 23 druhów. Obecny na spotkaniu założycielskim starosta kolski Jan Oliśkiewicz przekazał nowej jednostce 1 hektar ziemi i pozostały po parcelacji majątku spichlerz. Został on wyremontowany i przystosowany do potrzeb OSP.

Pierwszy Zarząd OSP Mostki tworzyli: prezes Bolesław Łącki, naczelnik Wojciech Wojtczak, skarbnik Stefan Klimczak i sekretarz Wacław Stasiak.

W 1958 roku jednostka otrzymała pierwszy, zakupiony ze składek społeczeństwa, sztandar. Ze względu na umieszczone na nim symbole religijne (postać Matki Bożej i św. Floriana), sztandar nie mógł być wykorzystywany podczas uroczystości państwowych, a jednostce OSP zakazano także uczestnictwa w uroczystościach kościelnych. Przechowywany w tajemnicy przed komunistyczną władzą sztandar doczekał się lepszego dla siebie czasu w latach 70. ponownie stał się symbolem OSP. Jednostka – na miarę ówczesnych możliwości – rozwijała się prężnie: kupowała sprzęt pożarniczy, uczestniczyła w akcjach ratowania mienia, gasiła pożary, wypompowywała wodę z zalanych piwnic.

W 1972 roku do remizy został dobudowany garaż na sprzęt pożarniczy, a sala remizy służyła całej wsi na zebrania wiejskie, spotkania w gronie rodzinnym, zabawy taneczne.

W 2001 roku został powołany zarząd w składzie: prezes Andrzej Stasiak, naczelnik Lech Plebański, sekretarz Ryszard Klimczak, skarbnik – Włodzimierz Nowakowski, gospodarz OSP Wojciech Kowalski. W późniejszym czasie do zarządu dołączyli: Kamil Budkiewicz, Leszek Kiek, Henryk Bąkowski i Marek Wiliński. W 1990 roku jednostka otrzymała używany samochód bojowy marki żuk.

W czasie działania obecnego zarządu dwukrotnie odbyły się w Mostkach Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. OSP Mostki kilkakrotnie zajmowała wysokie miejsca: I w 2006 roku, II – w 2007, 2008, 2011 i 2012 roku, III – w 2009 i 2010 roku.

Dzięki staraniom zarządu w latach 2009 – 2010 został wyremontowany budynek remizy oraz jego otoczenie. Powstało wówczas także boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Środki finansowe na remont pozyskano z budżetu gminy Sompolno oraz z funduszy unijnych.

Obecnie jednostka OSP wMostkach liczy 49 druhów. Połowę z nich stanowią strażacy w wieku do 35. roku życia. ,,Należy cieszyć się, że zbudowane przez starsze pokolenie ochotników ideały nie upadły, lecz wciąż funkcjonują i rozwijają się dzięki zaangażowaniu ich wnuków, a nawet prawnuków. Niektórzy druhowie wybrali zawód strażaka i kształcą się w szkołach pożarniczych” – czytamy w historii OSP Mostki.

zdjęcia: OSP Mostki