LUBSTÓW, MĄKOLNO, SOMPOLNO. W nowy rok szkolny z nowymi dyrektorami

KGI1009

Na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie burmistrz Andrzej Kossowski życzył nowej dyrektor Anecie Budziach sukcesów w prowadzeniu placówki, jednocześnie dziękując za pracę byłej dyrektor Krystynie Paczos. Przekazał także życzenia całej społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu. Podobne uroczystości odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie, którym kieruje dyrektor Jolanta Rosiak, oraz w Zespole Szkół nr 3 w Mąkolnie, gdzie dyrektorem jest Adelina Nowak.Nową twarzą w sompoleńskiej oświacie jest Adelina Nowak, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Mąkolnie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA