KONIN. TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH. O seniorach i energii pokoleń

3 września w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, odbyło się spotkanie z seniorami reprezentującymi 14 gmin powiatu konińskiego. Prezes TIO Anna Lewandowska poinformowała o dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Koninie, wspierającej realizację zadania ,,Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów”. Na spotkaniu omówiono także program, jaki będzie realizowany z udziałem seniorów. 13 września 50-osobowa grupa zobaczy spektakl teatralny w Domu Kultury ,,Oskard” w Koninie, a 18 września kolejne 50 osób weźmie udział w wycieczce, podczas której seniorzy zwiedzą dworek w Koszutach, zamek w Kórniku, miejscową bibliotekę i arboretum oraz Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Seniorzy pozytywnie ocenili organizowanie dla nich ciekawych i edukacyjnych form spędzania wolnego czasu oraz możliwość integracji.

Ponadto wolontariusze z wybranych 5 gmin będą uczestniczyć w międzypokoleniowym wolontariacie i przekazywać dobre praktyki młodzieży.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA