POWIAT KONIŃSKI. Aktywność osób starszych

Przedstawiciele 14 gmin powiatu konińskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym 3 września w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie, ul. PCK 13, na którym prezes tej organizacji Anna Lewandowska poinformowała o dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Wydział Polityki Społecznej, na wsparcie realizacji zadania na rzecz aktywności osób starszych. Omówiono na nim program i terminy realizacji. Na dzień 7 października zaplanowano dla 50-osobowej grupy seniorów wyjazd do Term w Uniejowie. Ponadto seniorzy zobaczą spektakl teatralny oraz będą się uczyć języka angielskiego.

Zaplanowano także dokumentowanie wolontariatu międzypokoleniowego przez przedstawicieli dwóch gmin.