STARE MIASTO (MODŁA KRÓLEWSKA). 100-lecie Szkoły Podstawowej

KGI1099

Jubileusz 100-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej. ,,Możemy być dumni z ponad 3 tysięcy absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społecznego i gospodarczego w gminie, regionie, kraju i za granicą. To właśnie wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają jej mury, są dzisiaj najpiękniejszym prezentem, jaki otrzymuje nasza jubilatka patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi” – mówił dyrektor Zbigniew Osajda. On sam został wyróżniony tytułem ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

,,Wielki nasz rodak – błogosławiony Jan Paweł II mówił: „ Młodość to jest pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełniać pracą, prawdą i miłością, a świat, w którym żyjemy i wychowujemy młode pokolenie potrzebuje tych fundamentalnych wartości”. Realizujmy te idee nie zapominając o przeszłości, dorobku, historii szkolnej, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień. Żyjmy pięknie i mądrze, by ci, którzy przyjdą tu po nas mogli być z nas dumni, wiedząc, że godnie reprezentowaliśmy szkołę” – kontynuował dyrektor.

W organizacji jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej pomogli:
1. p.Jerzy Robak – „Zakład Mechaniczny” w Karsach;
2. p.Henryk Kamiński – „KON- PLAST” w Modle Królewskiej;
3. p.Jan Podlasiński – SERWIS TIR PODLASIŃSKI” w Modle Kolonia;
4. p.Sylwester Nierebiński-„ GEBHARDT – SAHL POLSKA” W Modle Królewskiej;
5. p.Zbigniew Witkowski -„AWANS” w Modle Kolonia;
6. Zajazd „BLUE” w Modle Kolonia;
7. p.Marian Fedko –„GRENE” w Modle Królewskiej;
8. Państwo Paulina i Arkadiusz Marzol oraz Piekarnia „Pszczółka” w Koninie;
9.  Ochotnicza Straż Pożarna w Karsach;
10. Prezes p. Jerzy Rzepecki i Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej;
11. p.Juliusz Krzyżak –  Radny z Modły;
12. p.Maria Kwiecińska z Modły Królewskiej;
13. p.Tomasz i p. Zygmunt Kaczmarek z Modły Kolonia;
14. Rodzice Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej;
15. Państwo Małgorzata i Andrzej Pomoccy z Modły Kolonia;
16. Państwo Monika i Zbigniew Śmigielscy z Modły Królewskiej;
17. Koło Gospodyń w Karsach;
18. Koło Gospodyń w Modle Królewskiej;
19. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście;
20. Państwo Teresa i Stanisław Pyrzyńscy z Główiewa.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA