TUREK. Prezes PiS Jarosław Kaczyński o chorobie państwa

Jarosław Kaczyński

Na spotkaniu w Turku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że obecna polityka rządzących Polską „jest niedołężna, liczy się z silnymi grupami nacisku, realizując ich interesy, a dla społeczeństwa ma tylko propagandę, a to powoduje poczucie zniechęcenia u obywateli”. Podkreślił: Nie jest tak, żeby Polska była krajem bez szans. Polska ma wiele zasobów i możliwości. Te 25 lat od czasu wielkiej zmiany przyniosło błędy, ale też osiągnięcia, choćby w poziomie wykształcenia, scholaryzacji, które mogą stworzyć nową Polskę szybkiego rozwoju, państwa, które daje wszystkim obywatelom szansę na godne życie. Musimy mieć racjonalną wiarę, opartą na wiedzy, a nie tylko na uczuciach, że Polska może się zmienić wykorzystując swoje zasoby.(…) Trzeba wyzwolić polską energię”. Zapowiedział też naprawę aparatu państwowego. „Aparat ten jest chory. Począwszy od wymiaru sprawiedliwości, poprzez wszystkie służby i urzędy administracji publicznej. Przy dobrej administracji, która stworzy warunki do normalnego działania, można wyzwolić energię Polaków”.

(źródło: www.pis.org.pl)