KONIN. Najsłabsze ogniwo

Zdaniem prezydenta Konina Józefa Nowickiego najsłabszym ogniwem przygotowywanej ,,Strategii Rozwoju Konina 2014 – 2020” może być ograniczona aktywność mieszkańców miasta podczas konsultacji społecznych. A wtedy będzie to jedynie dokument formalny, z którym koninianie w niewielkim stopniu się identyfikują. Opinię swoją wyraził na IV posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Jego wątpliwości wpisały się w inną uwagę, że podziękuje tym członkom Rady, którzy są w niej tylko na papierze, a w zamian zaproponuje udział innym przedstawicielom życia gospodarczego. Okazuje się więc, że nawet w gronie liderów aktywność społeczna jest taka sobie. Oczekiwanie więc przełamania bierności obywatelskiej w związku z pracami nad ,,Strategią Rozwoju Konina 2014 – 2020” może być myśleniem czysto życzeniowym.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA