KONIN. Pozwolenie na budowę spalarni śmieci

28 października prezydent Konina Józef Nowicki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I, oraz rozbiórką istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1436/4 i 1436/5 (obręb Gosławice). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Wykonawcą inwestycji o wartości 296 mln zł netto będzie konsorcjum firm Integral – Erbud – Introl. Planowany termin zakończenia budowy ZTUOK to 21 grudnia 2015 r.

Prezydent Konina Józef Nowicki podpisał decyzję w obecności prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie Jana Skalskiego (z lewej) i pełnomocnika konsorcjum Walentego Twardego