SOMPOLNO. Radny Piotr Wełnicki – fundator tortów

Radny Rady Miejskiej w Sompolnie Piotr Wełnicki jest prawdopodobnie tym samorządowcem, którzy w powiecie konińskim funduje najwięcej tortów podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości lokalnych. Ostatnio osłodził życie uczestnikom jubileuszu 35-lecia zespołu śpiewaczego ,,Kwiaciarki” w Sompolnie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA