1 LISTOPADA. Idź dokąd poszli tamci …

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwroconych plecami i obalonych w proch

(Zbigniew Herbert – z ,,Przesłania Pana Cogito”)

Grób Zbigniewa Herberta na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA