KONIN, WARSZAWA. Poseł Jacek Kwiatkowski będzie głodował

Dzisiaj, 4 listopada, pod Zakładem Karnym w Warszawie, gdzie Piotr Ikonowicz odbywa karę pozbawienia wolności, odbędzie się konferencja prasowa posłów Twojego Ruchu: Jacka Kwiatkowskiego, Anny Grodzkiej i Andrzeja Rozenka, podczas której poinformują o przyłączeniu się posła Jacka Kwiatkowskiego do protestu głodowego jaki prowadzą Piotr Ikonowicz, Agata Nosal-Ikonowicz i pracownicy Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Protest ma na celu skłonienie prezydenta Bronisława Komorowskiego do zmiany decyzji w sprawie ułaskawienia Piotra Ikonowicza. Biorąc pod uwagę, że prezydent Bronisław Komorowski zastosował 52 razy prawo łaski, w tym wobec osób skazanych za fałszerstwa dokumentów, przemoc domową, kradzieże z włamaniem, uchylanie się od alimentów, posłowie i posłanka uważają, że ułaskawienie Piotra Ikonowicza jest nie tylko zasadne, ale i konieczne ze względu na codzienną działalność Piotra Ikonowicza w prowadzonej przez niego Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej.

(nadesłała: Marta Kaluga – dyrektorka Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka Kwiatkowskiego)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA