STARE MIASTO. IV Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

KGI1025

,,Gmina Stare Miasto wykorzystuje świetne położenie, możliwości promocji i idzie za ciosem” – powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej wicemarszałek województwa wielkopolskiego Mateusz Klemenski zapytany, jak ocenia aktywność samorządów w regionie konińskim w dziedzinie promocji terenów inwestycyjnych i przyciągania inwestorów. Wicemarszałek gościł na IV Wielkopolskim Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej w Starym Mieście. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, przy współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska. Na Forum nie zabrakło krytycznych stwierdzeń pod adresem samorządów, które nie angażują się w działania proinwestycyjne, w myśl zasady, że lepiej nie robić nic, niż się pomylić. Tymczasem gminy, które cechuje pasywność i amatorszczyzna nie mogą liczyć, że nagle spadnie im inwestycyjna manna z nieba.

Z badań firmy Deloitte wynika, że jeszcze do 2020 roku Europa Środkowo-Wschodnia będzie atrakcyjna do inwestowania. Głównymi czynnikami tej atrakcyjności są: stabilność polityczno-prawna, czynniki ekonomiczne i czynniki społeczno-kulturowe. Mniejsze znaczenie ma rozwój nowych technologii. Pozytywnie jest oceniany polski rynek pracy: niskie koszty, dostępność wykwalifikowanej kadry oraz wysoka jakość i efektywność pracy. Bogdan Orzechowski, dyrektor naczelny Smurfit Kappa Wielkopolska, podkreślił, że przewaga konkurencyjności związana z niskimi kosztami pracy nie utrzyma się długo. Dlatego ważne jest budowanie gospodarki innowacyjnej.

Wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki zwrócił uwagę na znaczenie nie tylko dobrego przygotowania terenów inwestycyjnych, ale i konieczność profesjonalnej promocji oraz pełnej obsługi firmy zainteresowanej inwestycją na terenie gminy. Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, postawił pytanie, jak dotrzeć do tych samorządów, które nie angażują się w działania proinwestycyjne.

W programie IV Wielkopolskiego Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej była też wizyta w zakładzie Smurfit Kappa Wielkopolska w Starym Mieście.