KONIN. Koniec dworca PKS

KGI1011

Dworca autobusowego w Koninie już nie ma. Państwowa Komunikacja Samochodowa przejęła budynek w 1965 roku. Miał to być dworzec tymczasowy. A doczekał z pasażerami prawie złotych godów. Burzenie rozpoczęło się 13 listopada 2013 roku. Na działce po dawnym dworcu PKS powstanie kompleks mieszkaniowy z lokalami użytkowymi.  

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA