KRZYMÓW. Pani ministra czy pani minister?

W związku z wizytą na terenie gminy Krzymów Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, na sesji Rady Gminy doszło do małego sporu językowego. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Jeżak powiedziała, że przyjeżdża ,,pani ministra”. Natomiast wójt Tadeusz Jankowski stwierdził, iż woli używać zwrotu ,,pani minister”.