KRZYMÓW. Podatki o niecały procent w górę

KGI1041

Podatki od nieruchomości i od środków transportowych w gminie Krzymów będą w roku przyszłym o 0,9 proc. wyższe niż w roku 2013. Tak zadecydował lokalny parlament. Stawka podatku od budynków mieszkalnych wyniesie 0,42 zł za 1 mkw., od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,64 zł za 1 mkw. (od gruntów 0,67 zł za 1 mkw.). Rada Gminy obniżyła cenę jednego kwintala żyta będącą podstawą do naliczenia podatku rolnego z 69,28 zł (cena skupu żyta za okres 11 kwartałów według GUS) do 50 zł.

Na sesji dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie Krzysztof Kędziora oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzymowie Agata Kordylewska przedstawili sprawozdania z działalności placówek w roku 2012. Zostały one wysoko ocenione przez radnych.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA