KONIN. Koalicja PO-SLD ma rok

O nowej jakości samorządowego działania mówili na konferencji prasowej podsumowującej rok funkcjonowania koalicji SLD-PO w Koninie przedstawiciele obu ugrupowań. Dużo było wzajemnego komplementowania. Przedstawiono też to, co dzięki staraniom koalicjantów udało się osiągnąć w roku 2013.

Oto lista:
1. Uporządkowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
2. Rozpoczęcie miejskiej kampanii informacyjnej ,,6-latek w konińskiej szkole, konińskie szkoły dla 6-latków”
3. Od 1 października ruszyła realizacja miejskiego programu organizacji dodatkowych zajęć w konińskich przedszkolach
4. Stworzono grupę zakupową energii elektrycznej
5. Pozyskano środki finansowe na termomodernizację obiektów kultury
6. Wprowadzono zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
7. Uchwalono Program Konińska Karta Rodziny 3+
8. ,,Okrągły stół konińskiej kultury” zakończyło podpisanie porozumienia o współpracy między miejskimi i marszałkowskimi placówkami kultury
9. Przystąpiono do realizacji projektu ,,Aglomeracja konińska”
10. Sprawnie wprowadzono w mieście nowe rozwiązania związane z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
11. Ruszył proces inwestycyjny w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji dotyczący rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta
12. Rozpoczęto budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
13. W najbliższych dniach nastąpi podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wykonania odwiertu geotermalnego na wyspie Pociejewo
14. Trwają rozmowy z PKP na temat modernizacji konińskiego dworca oraz budowy wiaduktu łączącego ul. Paderewskiego z ul.Wyzwolenia
15. Rozpoczęto prace nad opracowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Miasta oraz założeniami tzw. budżetu partycypacyjnego.