SEJM. Przemocą nie da się ograniczyć praw i wolności obywatelskich

Sejm

32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego upamiętnili posłowie w uchwale podjętej przez aklamację na początku 57. posiedzenia Sejmu. – Dzisiaj – w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ofiarom i czci pamięć wszystkich Polaków, którzy byli prześladowani i cierpieli za to, że chcieli urzeczywistnić marzenie o odrodzonej, wolnej i demokratycznej Polsce - czytamy w dokumencie.
Jak przypomniano w uchwale, w 2002 r. Sejm ustanowił 13 grudnia Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Upamiętniając dziś te osoby, posłowie wyrazili przekonanie, „że doświadczenia tamtych dni będą historyczną lekcją, iż przemocą nie da się ograniczyć praw i wolności obywatelskich, ani rozwiązać podstawowych problemów państwa”. Uchwała jest też wyrazem pamięci Sejmu o solidarnej postawie milionów ludzi na całym świecie z Polakami.
Stan wojenny wprowadziła 13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na mocy dekretu Rady Państwa. Podczas stanu wojennego, który formalnie został zniesiony 22 lipca 1983 r., dziesiątki Polaków straciły życie, a tysiące trafiły do obozów internowania i więzień oraz cierpiały z powodu innych represji. Władze komunistyczne rozpoczęły akcję zatrzymywania działaczy opozycji demokratycznej już wieczorem 12 grudnia.

(źródło: www.sejm.gov.pl)