KONIN. Zumba i papaja z wolontariuszami

Dzień Wolontariusza

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i cechująca się życzliwością pomoc innym ludziom (wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńskie) lub działania na rzecz istot lub obszarów bezbronnych (na przykład zwierzęta, środowiska naturalne). Choć jest to pomoc bezpłatna, to wolontariusz otrzymuje w zamian wiele cennych, niematerialnych wartości, które służą jego rozwojowi osobistemu. W Koninie osoby chcące pomagać bezpłatnie mają wiele możliwości. Pokazała to także uroczystość z okazji Dnia Wolontariusza, 12 grudnia w Sali Ratuszowej, na której podsumowano konkurs ,,Wolontariusz Roku 2013”. Tym tytułem uhonorowano 53 osoby.

Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych, w których działają wolontariusze zrzeszeni lub niezrzeszeni. Jego zadaniem było wyłonienie i wyróżnienie tych osób, które w bieżącym roku w sposób szczególny zasłużyli się w pracy na rzecz innych. W ramach konkursu wpłynęły aż 53 zgłoszenia z konińskich organizacji m.in. z: Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Konin, Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie”, Fundacji ,,Mielnica”, Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej”, Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej ,,Młodzi Aktywni”, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, Wolontariatu III LO oraz Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie.

Wyróżniono i nagrodzono wszystkich zgłoszonych wolontariuszy. Otrzymali oni dyplomy i drobne upominki z rąk zastępcy prezydenta Konina Sławomira Lorka. Imprezę uświetnił występ dwóch młodych wokalistek z Młodzieżowego Domu Kultury. A na wszystkich uczestników uroczystości czekały na Placu Wolności ciepły poczęstunek i równie rozgrzewająca tańce.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA