KONIN, WARSZAWA. Ponad 8 mln zł dla spółki Geotermia Konin

13 listopada  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę dotacji w kwocie ponad 8 mln zł. dla spółki Geotermia Konin na wykonanie otworu geotermalnego do głębokości ok. 2400 m, z którego czerpana będzie gorąca woda. Odwiert ma zostać wykonany na wyspie Pociejewo w Koninie przy stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego do końca 2015 r. Jest to pierwszy krok pod przyszłą inwestycję polegającą na budowie ciepłowni geotermalnej oraz basenów termalnych. Umowę dofinansowania ze strony Geotermii Konin podpisał Marcin Szubert, a umowę poręczenia dotacji prezes MPEC-Konin – Stanisław Jarecki.

Na zdjęciu od lewej: Marcin Szubert, Marian Jacolik, Anna Wściseł (NFOŚiGW), Marek Waszkowiak, Kazimierz Lipiński i Stanisław Jarecki.