SOMPOLNO. Prezes Janusz Stankiewicz mocno przestrzelił

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o .o. w Sompolnie Janusz Stankiewicz mocno przestrzelił, przygotowując ofertę na przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Sompolno w roku 2014. W wyznaczonym terminie, to jest do 13 grudnia, wpłynęły 2 oferty. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o .o. w Sompolnie zaproponowało cenę 745.200,00 zł. A Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun w Roztoce - 627.900,00 zł. 16 grudnia wybrano ofertę najkorzystniejszą, czyli złożoną przez firmę ,,BAKUN”. Tym samym burmistrz Sompolna zgodnie z wymogami prawa jest zobowiązany podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA