SOMPOLNO. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Podsumowanie roku 2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie zrzesza na stałe około 300 osób, które aktywnie uczestniczą w zajęciach artystycznych, tworząc pozytywny obraz miasta i gminy Sompolno w regionie, województwie i kraju, o czym świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i i nominacje. W ramach działalności M-GOK w roku 2013 działało 15 amatorskich grup artystycznych, które odnosiły liczne sukcesy.

Pracownia plastyczna, która pracowała w trzech grupach wiekowych, może poszczycić się 13 nagrodami i 4 wyróżnieniami, m.in. na XVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. ,,Zamki, dwory i dworki w otoczeniu parków”, który odbył się 18 maja w Szczecinie. Wiktoria Bartczak otrzymała III nagrodę, a Anna Nowakowska wyróżnienie. Na XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Anny Kamieńskiej” w Lublinie nagrodę otrzymała Milena Maciejewska, a wyróżnienie Zuzanna Ozdowy. Milena Maciejewska uzyskała również główną nagrodę w Ogólnopolskim Finale Młodych Artystów FAI, który odbył się w Warszawie 16 marca. Ta młoda artystka może poszczycić się także III miejscem w Konkursie Plastycznym „Kolorowy świat, malowany świat”, który odbył się w Pruszczu Gdańskim, oraz II miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Szczecinie pt. „Poezja w obrazach”. 20 maja w Gdyni odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „ Opowieści z morskich fal.. Wybrzeże Bałtyku”, w którym główną nagrodę odebrała Julia Bednarz. II nagrodą może się pochwalić Karolina Piechocka za udział w XIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje marzenia małe i duże żagle na morzach i oceanach”. Uczestnictwo w edycji międzynarodowej XII Konkursu Plastycznego w Oświęcimiu pt. „Darujmy światu pokój” obfitował w 6 nagród dla M-GOK w Sompolnie. Nagrodę specjalną otrzymała Zuzanna Skalska, nagrody w przedziale wiekowym 11-13 lat: Julia Sztuba, Wiktoria Bartczak, Zuzanna Ozdowy, a w kategorii wiekowej 14-16 lat: Milena Maciejewska i Karolina Piechocka. Sukcesem było również wyróżnienie dla Zuzanny Ozdowy za udział w Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Plastycznym na ilustrację do wiersza Wandy Chotomskiej „Bańkowice Mydlane”.

W konkursie fotograficznym pt. „Piękno LGD w obiektywie”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie ,,Wielkopolska Wschodnia”, II miejsce zajęła Zuzanna Skalska. Zdjęcia oceniono jako jedne z bardziej ciekawych i ukazujących uroki regionu w niekonwencjonalnym ujęciu.

Szczególne podziękowania otrzymała Teresa Olczak za rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz wkład włożony w przygotowanie uczestników do udziału w konkursie na „Ilustrację do wierszy Józefa Czechowicza i Anny Kamieńskiej”, za udział w Ogólnopolskim Finale Młodych Artystów oraz list uznania za udział w XVI edycji konkursu ,,Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków”.

Milena Maciejewska – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Szczecinie pt. „Poezja w obrazach”
II nagrodą może się pochwalić Karolina Piechocka za udział w XIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje marzenia-małe i duże żagle na morzach i oceanach”

Julia Bednarz – VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Opowieści z morski fal. Wybrzeże Bałtyku” (główna nagroda)

W M-GOK bardzo licznie reprezentowane są dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne: Yuppie, Brzdące, Biedroneczki, Buziaki. 46-osobowa grupa wokalistów oprócz występów na koncertach lokalnych wzięła udział w regionalnych, ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Sukcesem okazał się udział  VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „O zielony liść lata”, gdzie II miejsce zajęła Aleksandra Grzesiak, a wyróżnienie otrzymała Oktawia Szklarska.

Zespoły dziecięce na koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ma długoletnie tradycje muzyczne. Ogromną siłą tego ośrodka jest żywa muzyka. Młode pokolenie reprezentują nie tylko wokaliści, ale także liczna grupa instrumentalistów.

W 2013 r. w M-GOK działały młodzieżowe zespoły muzyczne : Bunt, Sessjon, Juniors oraz Stylem Inni . Grupa Bunt to najbardziej zaawansowany zespół. Jej repertuar to utwory w klimacie punk-rockowym znanych polskich kapel tego gatunku. Pozostałe zespoły grają różnorodną muzykę: od polskiego rocka do standardów światowych wykonawców. Na uwagę zasługuje udział zespołu Juniors w Festiwalu Młodych Talentów Wielkopolski Wschodniej w Dąbiu, gdzie otrzymał główną nagrodę w kategorii zespoły muzyczne.

Obok zespołów muzycznych działa również sekcja nauki gry na gitarze prowadzona przez instruktora Jana Tomaszewskiego. Sekcja ta skupia 24 osoby, które w przyszłości będą stanowić fundamenty do formowania zespołów muzycznych.

Zespoł Juniors na Festiwalu Młodych Talentów Wielkopolski Wschodniej w Dąbiu otrzymał główną nagrodę w kategorii zespoły muzyczne

Zespół Session na Pikniku Sołtysów

Zespół Bunt na Koncercie WOŚP

Ponadto pod patronatem M-GOK działa Sompoleńska Orkiestra Dętą.  Gra w niej wielu młodych i zdolnych muzyków. Wzięli oni udział m.in. w Pokazie Orkiestr Dętych w Topólce oraz w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Koninie.

Sompoleńska Orkiestra Dętą – Dożynki Gminne

W ramach współpracy ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie przez instruktora tej placówki prowadzony jest bezpłatne zespół instrumentalny „Trio”. Pierwsze kroki stawia Zespół Taneczny Muzyki Dawnej. Członkowie zespołu tańczą utwory z epoki późnego średniowiecza, renesansu i baroku. W repertuarze są m.in. tańce dworskie. 

Zespół Taneczny Muzyki Dawnej – obchody świąt majowych

Szczególną rolę w zakresie ożywiania i pielęgnowania tradycji lokalnej ma zespół folklorystyczny „Dębowiacy”. Jest to zespół wielopokoleniowy liczący około 25 osób, który czerpie z bogatego dziedzictwa Kujaw. W repertuarze znajdują się piosenki ludowe  i obrzędy. Zespół występował min. w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Bernardynka” podczas wystawy rzemiosła ludowego oraz na 13. Spotkaniach z Folklorem w Słupcy. Dużym sukcesem był udział zespołu w Festiwalu Kultury Ludowej „W stronę tradycji” w Koninie, gdzie otrzymał nagrodę.Podczas tegorocznego Pikniku Sołtysów Zarząd Powiatu Konińskiego nadał zespołowi ,,Dębowiacy”  tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.

Zespół folklorystyczny „Dębowiacy” odbiera honorowy tytuł „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”

Kolejnym zespołem, który wrósł już na stałe w sompoleńską kulturę, jest Kapela z Wesela. Grupa posiada w swoim repertuarze melodie warszawskie z lat 20 i 30, a także wiele utworów z muzyki biesiadnej i rozrywkowej. Kapela swoją obecnościom uświetnia wiele imprez lokalnych i okolicznościowych, jest chętnie zapraszana do zaprezentowania swoich umiejętności na wielu scenach. W roku 2013 Kapela z Wesela prezentowała się m.in. podczas kongresu lekarzy w hotelu Witing w Ślesinie oraz podczas Targów Motoryzacyjnych w Poznaniu.

Kapela z Wesela na Koncercie WOŚP

Najdłużej działającym zespołem przy M-GOK jest zespół śpiewaczy „Kwiaciarki”. W repertuarze zespołu są piosenki z dawnych lat, przedwojenne ludowe, głównie z rejonu Kujaw. W tym roku zespół śpiewaczy „ Kwiaciarki” obchodził jubileusz 35-lecia istnienia. 27 października 2013 gratulacje i życzenia składali jubilatkom licznie przybyli na uroczystość goście. ,,Kwiaciarki”  bawiły publiczność znanymi utworami biesiadnymi i ludowymi. Nie zabrakło również humorystycznych anegdot założycielki zespołu Izy Bednarskiej. Pani Janina wymyśliła także Kabaret Babski, który jest integralnie związany z „Kwiaciarkami”. W 2013 roku zespół brał udział w licznych przeglądach i konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, m.in. w IV Międzypowiatowym Konkursie Klubów Seniora w Trzemasznie, w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato” w Bydgoszczy. ,,Kwiaciarki” w tym roku otrzymały 2 nagrody „Jesiennego liścia” na XXIII Artystycznych Spotkaniach Seniorów we Władysławowie oraz Nagrodę Burmistrza Słupcy podczas XIII Nadwarciańskich Spotkań z Folklorem. Zarząd Powiatu Konińskiego nadał ,,Kwiaciarkom” tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”. Rok 2013 był bogaty w nagrody i wyróżnienia dla Janiny Bednarskiej. Podczas 42. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku otrzymała nagrodę za propagowanie kultury Kujaw, a w Kazimierzu Biskupim podczas 22. Przeglądu Małych Form Teatralnych nagrodę za aktorstwo. Szczególnym wyróżnieniem Janiny Bednarskiej było wręczenie jej przez wojewodę Srebrnego Krzyża Zasługi za pracę dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność społeczną i charytatywną.

,,Kwiaciarki” – uroczystość 35-lecia istnienia

Ponadto w M-GOK działają zespoły taneczne „Mix”, „Takt” i „Kopalnia Abstrakcji”, które łączą w sobie wiele stylów tanecznych poprzez elementy tańca towarzyskiego, baletu, jazzu, modern, funky i hip-hopu. Układy choreograficzne są dostosowane do wieku i umiejętności uczestnika. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników – jest ich około 50.

„Kopalnia Abstrakcji” na Koncercie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Na uwagę zasługuje działalność teatralno-kabaretowa reprezentowana przez grupę teatralną „Zmiotka” i kabaret „Pod Miotłą”. W 2013 roku podczas II Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pegaz” w Osięcinach grupa otrzymała nagrodę za spektakl pt. „Fircyk w zalotach” oraz nagrodę aktorską, która przypadła Weronice Jakubowskiej. Za ten sam spektakl na 22. Przeglądzie Małych Form Teatralnych ,,Prolog” w Kazimierzu Biskupim grupa otrzymała wyróżnienie.

Zarówno Kabaret „Pod Miotłą”, jak i grupa teatralna „Zmiotka” aktywnie działają nie tylko na terenie gminy Sompolno, ale już na trwałe wpisały się w obraz regionalnej kultury.

Grupa teatralna ,,Zmiotka” w przedstawieniu bożonarodzeniowym

Od kilku lat przy M-GOK prowadzone są warsztaty perkusyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie korzysta z nich ponad 30 osób w różnym wieku. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę w zakresie gry na zestawie perkusyjnym oraz instrumentach wchodzących w skład wielkiej rodziny instrumentów perkusyjnych. Poznają rytmy z różnych stron świata i uczą się sztuki wykonawczej w ramach zespołów perkusyjnych, które z powodzeniem biorą udział w licznych imprezach plenerowych i koncertach organizowanych przez M-GOK w Sompolnie. Zajęcia w ramach warsztatów perkusyjnych adresowane są do różnych grup wiekowych. Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym są znakomitym uzupełnieniem zajęć rytmiczno-ruchowych, rozwijających bardzo ważne cechy psychomotoryczne, poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną i estetykę. Dla nastolatków warsztaty są okazją do rozwijania swoich zainteresowań muzyką i wielką pomocą w rozwiązywaniu rytmicznych zagadnień, z którymi spotykają się grając w różnych zespołach działających przy M-GOK . Dla dorosłych to znakomity sposób spędzenia czasu i być może odkrywanie talentów do tej pory nieznanych.

Grupa Perkusyjna na obchodach świąt majowych

M-GOK w Sompolnie w 2013 roku zorganizował 25 imprez artystycznych. 6 stycznia w Koncercie Kolęd i Pastorałek wzięły udział wszystkie zespoły działające przy M-GOK. Podczas XXI finału WOŚP zebrano łącznie 9200,25 zł. Należy zaznaczyć, że udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu i oddaniu wolontariuszy zgromadzonych w Sztabie WOŚP. Bardzo aktywnie, jak co roku, włączyła się w zbiórkę młodzież z Gimnazjum w Mąkolnie ( kwota 2172,13 zł) i Lubstowie (kwota 1680,00 zł). Dużym sukcesem okazała się przeprowadzona podczas imprezy licytacja gadżetów nadesłanych z WOŚP, z której udało się zgromadzić 1680,00 zł. Natomiast młodzież z M-GOK zebrała 3760,67 zł. Łącznie w sztabie zostało zarejestrowanych 26 wolontariuszy.

W lutym obchodzono jak co roku Walentynki i dla uatrakcyjnienia tego wieczoru M-GOK zaprosił animatora Michała Piekarskiego.

W marcu odbył się Koncert z okazji Dnia Kobiet w którym wystąpili soliści z teatru muzycznego z Warszawy. Impreza zgromadziła blisko 250 osób na sali OSP.

Senat Rzeczpospolitej ogłosiły rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. W związku z tym 17 marca  zorganizowano w M-GOK spotkanie z kustoszem Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, dr Olafem Bergmannem.

W kwietniu w M-GOK odbył się Koncert „Wiosenne muzykowanie”, zorganizowany we współpracy ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym Koninie. W pierwszej części koncertu nastąpiła prezentacja osiągnięć muzycznych dzieci i młodzieży pobierającej naukę gry na instrumentach dętych i klawiszowych . Gościem specjalnym koncertu był Dariusz Stanisławski, który zagrał światowe przeboje na saksofon.

W maju na uwagę zasługiwały obchody świąt majowych. Występy artystyczne odbyły się 1 i 3 maja. Na scenie reprezentowały się zespoły działające przy M-GOK. Wśród zaproszonych gości znalazł się zespół Boogi Blues Band.

,,Teatralne Podróże” – takim tytułem nazwane są cykliczne prezentacje amatorskich teatrów organizowanych przez M-GOK w Sompolnie. Zgromadzona publiczność obejrzała spektakl grupy teatralnej “Zmiotka” pt.: ,,Fircyk w zalotach”.

Tuż przed wakacjami odbyła się impreza dla dzieci i młodzieży – Muzyczny Złaz Super Gwiazd. Na scenie wystąpili młodzi artyści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie oraz gościnnie zespoły taneczne z Osięcin. Podczas imprezy odbywały się także konkursy sportowe i plastyczne, można było skorzystać z darmowego wesołego miasteczka.

W wakacje odbyły się pikniki letnie w Sompolnie, Lubstowie i Mąkolnie.

Od wielu lat na początku lipca odbywa się Wielkopolski Piknik Sołtysów, organizowany przez Burmistrza Miasta. Na scenie prezentowały się zespoły z M-GOK : Sompoleńska Orkiestra Dęta, Zespół Folklorystyczny ,,Dębowiacy”, Kapela z Wesela, Kwiaciarki, Zespół Session.

W programie pikniku w Mąkolnie znaleźli się zaproszeni goście: Kapela Wielkiego Brata ze Ślesina, Marta Kozłowska oraz gwiazda wieczoru – ,,Biesiada Cygańska”. Na pikniku na koniec lata w Lubstowie wystąpili: Kapela z Wesela oraz Dorota Wróblewska z Kruszwicy. Wieczorem odbył się koncert piosenek z repertuary Anna Jantar.

25 sierpnia odbyły się w Sompolnie dożynki gminno-parafialne, które zostały zorganizowane przez burmistrza Andrzeja Kossowskiego w porozumieniu z dyrektorem M-GOK i proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Sompolnie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym. Wielobarwny korowód przeszedł ulicami miasta. Uczestniczyły w nim grupy wieńcowe, zespoły artystyczne, władze miasta , zaproszeni goście i mieszkańcy całej gminy Sompolno. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy. Po części oficjalnej zgromadzona publiczność mogła podziwiać barwne występy zaproszonych zespołów tanecznych: Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kujon” z Łodzi oraz formacje tańca Angelo z Poznania.

31 sierpnia została zorganizowana Noc Didżejów, podczas której można było usłyszeć muzykę różnych gatunków: zaczynając od muzyki klasycznej, poprzez przeboje wszystkich dekad XX wieku, po muzykę dance i techno.

Jesień upłynęła pod znakiem refleksji poprzez spotkania i koncerty z okazji rocznic i świąt narodowych. 11 listopada odbył się Koncert z okazji Święta Niepodległości, który uświetniły zespoły działające przy M-GOK w Sompolnie.

17 listopada zespoły Dębowiacy, Kwiaciarki i Orkiestra Dęta uczciły śpiewem, tańcem i muzyką swoją patronkę św. Cecylię

Zespoły działające przy M-GOK w Sompolnie biorą czynny udział w imprezach artystycznych organizowanych przez inne placówki kultury. Dzięki swym prezentacjom rozsławiają gminę Sompolno i popularyzują kulturę regionu.

W ciągu całego roku 2013 zespoły wystąpiły 32 razy. Najwięcej wyjeżdżał zespół ,,Dębowiacy” (14 występów), kroku dotrzymywały im ,,Kwiaciarki”  i Kabaret Babski (9 występów). Bardzo ciekawy okazał się występ ,,Dębowiaków”  i ,,Kwiaciarek”  na Jarmarku Wielkanocnym w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, 10 km za Poznaniem. Muzeum ma swoją siedzibę w bardzo dużym folwarku, gdzie na dziedzińcu, pośród stoisk rękodzielników i gastronomów z całej Polski ustawiono scenkę . ,,Kwiaciarki”  prezentowały tam obyczaje wielkanocne,  a ,,Dębowiacy” – muzykę i śpiew z regionu Kujaw. Obie grupy wystąpiły także na dożynkach powiatowych w Iłowie koło Sochaczewa. Śpiewały i muzykowały w kościele, potem prowadziły korowód ulicami Iłowa na plac, gdzie na scenie zaprezentowały kujawski folklor w gawędach, muzyce i śpiewie.

4 maja zespoły M-GOK: Brzdące, Buziaki, grupa DNA, kabaret „Pod Miotłą”, ,,Dębowiacy” zostały zaproszone na Dni Gniezna dla uświetnienia swoim występem obchodów święta miasta. Miejski Dom Kultury cały ten dzień zarezerwował na występy dla zespołów z Sompolna, które zaprezentowały ciekawy i różnorodny program artystyczny.

Zespoły i kapele z M-GOK w 2013 r. wystąpiły m.in w Ślesinie, Kleczewie, Kramsku, Kazimierzu Biskupim, Brudzewie, Wierzbniku, Babiaku, Słupcy, Koninie, Kole, Władysławowie, Uniejowie, Tuliszkowie i Radziejowie , a także w Gnieźnie, Pile, Szamocinie koło Gniezna, Bydgoszczy, Szreniawie koło Poznania, Inowrocławiu, Kłobucku koło Częstochowy, Iłowie koło Sochaczewa.

(źródło: Gazeta Sompoleńska, M-GOK Sompolno)