SLD. Leszek Miller w Koninie. Czy powróci województwo konińskie?