KAWĘCZYN. Emeryci połamali się opłatkiem

KGI1043

Do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w gminie Kawęczyn należą 42 osoby. Wraz z sympatykami jest to ok. 100-osobowa grupa. Struktura gminna podlega pod Oddział Rejonowy PZERiI w Turku. 15 stycznia emeryci z gminy Kawęczyn spotkali się na spotkaniu opłatkowo-noworocznym. Była to okazja do przekazania sobie życzeń. Do zebranych skierował je także wójt Jan Nowak.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA