KONIN. Good Bye, Lenin

Klub Gazety Polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego zorganizował w Koninie akcję popierającą demokratyczne przemiany na Ukrainie.