SOMPOLNO. Dar radnych dla GKS Sompolno

Przekazanie kosy spalinowej w Sompolnie

Radni Rady Miejskiej w Sompolnie Roman Bednarek i Piotr Wełnicki zakupili z osobistych środków finansowych kosę spalinową i przekazali ją na rzecz Gminnego Klubu Sportowego GKS Sompolno. Taka potrzeba była sygnalizowano na walnym zebraniu sprawozdawczym GKS. Radni postanowili pozytywnie odpowiedzieć na ten postulat środowiska sportowego. Dar odebrali i za jego ufundowanie podziękowali członek Zarządu GKS Sompolno Jan Bekier i gospodarz stadionu Jan Bączkowski.

Radni Rady Miejskiej Roman Bednarek i Piotr Wełnicki przekazali dla GKS Sompolno kosę spalinową

DOKUMENTACJA

Merytoryczne sprawozdanie z działalności GKS Sompolno przedstawione przez prezesa Dariusza Gulczyńskiego na walnym sprawozdawczym zebraniu w dniu 4 marca 2014 roku.

Gminny Klub Sportowy opiera swoją działalność na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz statutu Klubu. Aktualnie klub notuję liczbę 46 członków. Zarząd Klubu odbył w roku 2013 czternaście spotkań, na których rozwiązywał problemy związane funkcjonowaniem klubu, między innymi: realizacja rozliczeń z dotacji gminy Sompolno, sprawa ubezpieczeń zawodników, współpraca z rodzicami, nawiązywanie jak najlepszych kontaktów ze sponsorami, współpraca z klubem kibica, weryfikacja członków klubu. W wyniku wieloletniego nieopłacania składek oraz braku zupełnego zaangażowania na rzecz klubu skreślił z listy członków 15 osób, natomiast w szeregi GKS przyjęto 4 młodych członków.

GKS Sompolno skupia w swoich szeregach cztery drużyny sekcji piłki nożnej: Żaków których trenerem jest Mariusz Budny, Trampkarzy – Mariusz Chmielewski, Juniorów starszych – Andrzej Brodziński oraz seniorów – Zbigniew Niewiarowski.

W roku 2013 zgodnie z zaplanowanym terminarzem sekcje piłkarskie rozgrywały mecze:
Żaki – 45, w tym zwycięskich – 20, przegranych – 22, zremisowanych – 3
Trampkarze – 22, w tym zwycięskich – 10, przegranych – 9, zremisowanych – 3
Junior starszy – 23, w tym zwycięskich – 6, przegranych – 12, zremisowanych – 5
Seniorzy – 49, w tym zwycięskich – 21, przegranych – 11, zremisowanych – 16

Założeniem i celem klubu GKS Sompolno jest propagowanie rozwoju sportu oraz rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno. Sport w obecnym czasie odgrywa ważną rolę społeczno-edukacyjną. Zarząd Klubu starał się, aby w minionym roku sprostać temu trudnemu zadaniu. Współorganizował wraz z Burmistrzem oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury tradycyjnie Festyn otwarty dla mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu. Wcześniej, bo w lutym 2013 roku, współorganizował Młodzieżowy Halowy Turniej Piłki Nożnej, w okresie wakacyjnym działacze GKS Sompolno pomagali w przeprowadzeniu imprezy cyklicznej Plenerowy Puchar Lata w Siatkówce.

Zarząd GKS Sompolno dziękuję za współpracę wszystkim zawodnikom, trenerom oraz panu burmistrzowi Andrzejowi Kossowskiemu i pozostałym władzom samorządowym oraz sponsorom.

W trakcie zebrana około siedem pań zadeklarowało chęć wstąpienia w szeregi GKS Sompolno. Zarząd z aprobatą przyjął deklarację