POWIAT KONIŃSKI, KLECZEW. Dyrektor Marietta Putz do zwolnienia? Parasol ochronny PO okazał się jednak dziurawy

W projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego, która będzie jutro, czyli 20 marca, głosowana na sesji, jest zapis, że skargę nauczycieli na działalność dyrektorki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Marietty Putz uznaje się częściowo za zasadną. Z uzasadnienia wynika, że Putz ujawniła, z pomocy jakich lekarzy specjalistów korzystali zatrudnieni w szkole nauczyciele. Szczególnie szokujący jest następujący fragment:,,Zdaniem organu w sytuacji, jeżeli do placówki wpływa większa ilość zaświadczeń lub orzeczeń o leczeniu psychiatrycznym zatrudnionych w placówce osób, troską dyrektora winno zostać objęte wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy i podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu, nie zaś upublicznianie informacji o stanie zdrowia nauczycieli za pośrednictwem Rady Pedagogicznej”. Czy Marietta Putz pożegna się ze stanowiskiem? W kontekście powyższego zapisu nie może być inaczej. Czy ze stanowiskiem powinien pożegnać się wicestarosta Andrzej Nowak, który na ostatniej sesji bronił Putz i nie reagował skutecznie na to, co się dzieje w Kleczewie? Odpowiedź jest tylko jedna.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA