POWIAT KONIŃSKI. KLECZEW. Skarga na dyrektorkę Putz częściowo zasadna

Rada Powiatu Konińskiego 13 głosami ,,za”, przy 10 głosach ,,przeciw” oraz 2 wstrzymujących się uznała za częściowo zasadną skargę nauczycielek na działalność dyrektorki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Marietty Putz. Przy tym w najważniejszych punktach przyznał im rację.

***

Radny Tadeusz Jaroszewski, jednocześnie członek Zarządu Powiatu, wnioskował o uznanie skargi za zasadną. A nawet poszedł dalej, wnioskując o wszczęcie procedury odwołania Putz. Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz, który miesiąc temu dopuścił do głosowania w takiej sprawie, przyznał, że był to błąd, ponieważ nie mieści się to w kompetencjach Rady. I próbował wniosek zablokować. Ostatecznie dał jednak radnym prawo zajęcia stanowiska. A ci 13 głosami ,,za”, 10 – ,,przeciw”, 2 wstrzymujące się wniosek odrzucili.