KAZIMIERZ BISKUPI. Przewodniczący Rady Gminy Józef Młodożeniec przegiął

Józef Młodożeniec

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi Józef Młodożeniec postanowił o przerwaniu XLIV sesji RG, która odbywała się 27 marca, i przełożeniu obrad na kolejny dzień, 28 marca. Statut Gminy nie daje mu takich uprawnień. Takie kompetencje ma tylko Rada Gminy. Tymczasem wniosek formalny w tej sprawie nie był głosowany. Przewodniczący RG jedynie oznajmił większości radnym swoją decyzję, bez żadnego uzasadnienia. Na sesji nie wydarzyło się nic, co mogło być merytoryczną przesłanką do przeniesienia obrad na dzień 28 marca. Najbardziej zadziwiające jest jednak to, że jeszcze przed ogłoszeniem przez przewodniczącego RG informacji o przerwaniu sesji salę obrad opuścili prawie wszyscy urzędnicy Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.

Zapisy Statutu Gminy Kazimierz Biskupi