SOMPOLNO. Rozbudowa oczyszczalni ścieków z 4-milionowym dofinansowaniem


Pod koniec marca rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i Wspólnicy Spółka Jawna z Koźmina Wielkopolskiego, które złożyło w przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę. Inwestycja zostanie wykonana za 6 534 459,11 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to 4 047 313,62 zł, czyli 76,40 proc. kosztów kwalifikowanych. Jak podkreślił burmistrz Sompolna Andrzej Kossowski, to największe dofinansowanie, jakie do tej pory gmina Sompolno otrzymała do realizowanej inwestycji. Umowa w tej sprawie pomiędzy gminą Sompolno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana 16 września 2013 roku.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA