SOMPOLNO. Szkolne Święto Wiosny

2

21 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie zorganizowano ,,Powitanie Wiosny”. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty muzyczne i taneczne. Oprócz Mini Playback Show odbył się konkurs plastyczny ,,Wiosna kolorami tęczy malowana” oraz konkurs na najpiękniejszą marzannę. Ponadto uczniowie klas gimnazjalnych sprawdzali swoją znajomość piosenek w konkursie, „Jaka to melodia?”. Do zabawy włączono również wychowawców, którzy walczyli o miano najlepszego nauczyciela w konkursie „Top Teacher”.

Wszyscy laureaci konkursów otrzymali nagrody oraz dyplomy. Uroczystość przygotowały opiekunki samorządów uczniowskich: Katarzyna Wiaderkiewicz – Szkoła Podstawowa, Magdalena Drzewiecka-Budna – Gimnazjum.

(Przygotował: ZS-P Nr 1 w Sompolnie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA