KANONIZACJA JANA PAWŁA II. Pomagałeś wierzyć w dobro…

JPII

15 kwietnia w III Liceum im. C.K.Norwida w Koninie młodzież i pracownicy szkoły spotkali się na wzruszającej uroczystości pod hasłem ,,Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie”, aby wspomnieć osobę błogosławionego Jana Pawła II, jego nauczanie i życie pełne wiary, nadziei i miłości. Z montażu słowno-muzycznego wszyscy zebrani dowiedzieli się kim był ten Człowiek, któremu cały świat towarzyszył modlitwą ,,w drodze do domu Ojca”, a smutek i żal po jego śmierci wyrażali zarówno ludzie prości, jak również znani politycy, przywódcy państw, a także przywódcy innych religii.

Młodzież wyśpiewała i wyrecytowała wielką wdzięczność Ojcu Świętemu, oddała hołd wielkiemu Człowiekowi, myślicielowi, miłośnikowi i znawcy kultury całego świata. Zwrócono szczególną uwagę na to ,co w nauce Jana Pawła II było najważniejsze. To całym swoim życiem i postawą papież Polak uczył nas jak stawać się lepszymi ludźmi, jak dążyć do doskonałości, jak znaleźć wspólny język z ludźmi różnych narodowości,kultur i religii. Ojciec Święty znał serca młodych ludzi i doskonale zdawał sobie sprawę z tego,że dzisiejsza młodzież, żyjąca w przełomowej epoce kilku tysiącleci chrześcijaństwa, przejawia zdecydowane pragnienie powrotu do niezniszczalnych wartości moralnych oraz duchowych, które są ponadczasowe i stanowią wielowiekowy autorytet na całym świecie. Przewodniczący szkoły na zakończenie mówił: ,,To Ty Ojcze Święty byłeś zawsze ponad podziałami i uprzedzeniami, pełen życzliwości i miłości. Pomagałeś wierzyć w dobro i uczyłeś tolerancji. Doskonale rozumiałeś problemy ludzi młodych we współczesnym świecie, ale byłeś wobec nas bardzo wymagający. Tak bliski młodzieży, miałeś z nią najlepszy kontakt. Potrafiłeś rozmawiać i wskazywać właściwą drogę. O Twojej wielkiej miłości do młodzieży świadczą jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przed śmiercią. ,,Szukałem Was . Teraz przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję”. Spotkanie przebiegało w atmosferze zadumy, refleksji i głębszego namysłu nad ludzkim życiem. Myślę, że wielu z nas powinno nieco zwolnić, pomyśleć i zwyczajnie zatrzymać się choć na chwilę…

Elżbieta Ryś

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA