STARE MIASTO. Z najniższym bezrobociem

Z gmin powiatu konińskiego w roku 2013 najniższe bezrobocie było w gminie Stare Miasto – 8,12 proc., przy średniej powiatowej 10,34. Wyniki przynosi konsekwentnie realizowana od wielu lat polityka proinwestycyjna. Dzięki niej powstają nowe miejsca pracy, a zatrudnienie znajdują nie tylko mieszkańcy gminy Stare Miasto, ale również wielu innych okolicznych gmin.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA