WIERZBINEK (ZIEMIĘCIN). Budynek synagogi przetrwa

Synanoga

W ramach projektu ,,Zagospodarowanie centrum miejscowości Ziemięcin” dokonano rewitalizacji synagogi z drugiej połowy XIX wieku. Obiekt wpisany do rejestru zabytków był w bardzo złym stanie technicznym. Z dokumentacji wynika, że wieś Ziemięcin, należąca do majątku Chrząszczewskiech z Wierzbinka, po powstaniu styczniowym została sprzedana Żydowi o nieustalonym nazwisku. Wybudował on dla własnych potrzeb małą synagogę. Po II wojnie światowej budynek został sprzedany osobom prywatnym. Był zamieszkały do 1988 roku. W 2011 roku obiekt zakupiła gmina Wierzbinek z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci.

Cały projekt obejmuje także remont świetlicy w budynku OSP i jej zagospodarowanie, wykonanie chodników i kanalizacji deszczowej, placu zabaw, utwardzenie terenu przed remizą. Wartość zadania realizowanego w latach 2013 – 2014 to prawie 1 mln 250 tys. zł, w tym wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie: Odnowa i rozwój wsi) to 500 tys. zł. Rewitalizacja synagogi kosztowała 159 162 zł brutto.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA