ŚLESIN. Zaćmiło przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Chrzanowskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Chrzanowski

Na 42 sesji Rady Miejskiej w Ślesinie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin głosowało 6 radnych, 2 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Mimo takiego wyniku, przewodniczący RM Stanisław Chrzanowski ogłosił, że uchwała nie przeszła. Dopiero urzędniczka z Biura Rady uświadomiła go, że uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczący Chrzanowski kieruje pracami Rady Miejskiej w Ślesinie już kilka lat. Nie jest więc samorządowym żółtodziobem. Tym bardziej takie zaćmienie może zaskakiwać.