GOLINA. Goliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

KGI1248

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał we Francji. Głównym celem tych placówek jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rozwój osobisty, m.in. poprzez kształcenie, rozwijanie zainteresowań, dzielenie się swoją wiedzą z innymi. Ma to także ważny wymiar społeczny, bowiem jest jedną z płaszczyzn wykorzystania potencjału seniorów we wspólnocie lokalnej. 9 maja oficjalnie zainaugurował działalność Goliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Działa on przy Bibliotece Publicznej w Golinie. Dyrektorka Biblioteki Żanetta Matlewska pozytywnie odpowiedziała na inicjatywę seniorów i zapewniła wszechstronną pomoc.

Goliński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał przy placówce samorządowej, jaką jest Biblioteka Publiczna w Golinie. Na zdjęciu: burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki i dyrektor Biblioteki Żanetta Matlewska

Jak na razie, Goliński Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia on 48 osób. Legitymacje słuchaczkom i słuchaczom wraz z najlepszymi życzeniami wręczył burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki. Przewodniczącą Rady Słuchaczy Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Halina Sznycer. – Goliński Uniwersytet Trzeciego Wieku to bardzo ważna inicjatywa. Pokazuje bowiem, że seniorzy patrzą w przyszłość, chcą być aktywni, chcą mieć swoje należne miejsce – powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki.