WILCZYN. Stowarzyszenie ,,Horyzont”

25 kwietnia w Wilczynie powstało Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Horyzont”. Jego celem jest m.in. pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz uzależnionym. Ale także promocja zdrowego stylu życia. Prezesem Stowarzyszenia został Jacek Biskupski z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, a wiceprezesami: Halina Lenartowicz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie, i Małgorzata Kazimierczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim.