KONIN. Aktualności z działalności Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich oraz Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie realizuje program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Rozpoczął się on 14 kwietnia i potrwa do 31 grudnia 2014 roku. Program jest realizowany w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez TIO w Koninie oraz w dwóch powiatach – konińskim i kolskim.

Dzięki współfinansowaniu zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zakupiło autorski program pt. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”. Autor programu przeprowadził w Koninie, w siedzibie TIO, 10-godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji tego programu.


Kolejny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich program to „Działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom”. Rozpoczął się 9 maja i potrwa do 1 grudnia 2014 roku. Projekt polega na zwiększeniu mieszkańcom Konina i subregionu konińskiego dostępności do poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów terapeutycznych dla osób dorosłych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Można się zgłaszać do siedziby Towarzystwa w Koninie, ul. PCK 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00. Zadanie jest współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji uzyskało wpis w Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Departamencie Edukacji i Nauki, pod numerem DE.III.1.5471.54/3/2014.

Stowarzyszenie zaprasza kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży do zapisywania się na kurs, który będzie zorganizowany w czerwcu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 63 240 61 93.