SOMPOLNO. Rekordowy ,,Rajd bez uzależnień”

Około 200 osób wzięło udział w kolejnym ,,Rajdzie bez uzależnień”, zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Sompolno i Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sompolnie. To rekordowa liczba kolarzy w historii tej imprezy. Trasa miała prawie 22 km. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Policja. W Mostkach, przy remizie OSP, zorganizowano postój, na którym uczestnicy rajdu ugasili pragnienie i posilili się grochówką. Odnotowano kilka awarii rowerów. Ale wszyscy cali i zdrowi dojechali do mety przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie.

22-kilometrową trasę pokonali także przedstawiciele samorządu lokalnego: burmistrz Andrzej Kossowski oraz radni powiatowi i gminni. Rajd pokazał,, że miłośników zdrowego stylu życia w gminie Sompolno nie brakuje. A życie na trzeźwo jest bardzo przyjemne.

A poniżej rodzinne zdjęcie uczestników ,,Rajdu bez uzależnień”:

Przebieg Rajdu 24.05.2014r.

ODCINEK 1: Wyjazd z placu przy Urzędzie Miejskim i przejazd ul. 11 Listopada [droga powiatowa nr P3301] na Plac Wolności, przejazd na ul. Piotrkowską [drogą gminną G2000P] i jazda do skrzyżowania z ul. Leśną [dr gminna nr G2017P], przejazd ul. Leśną do skrzyżowania z droga wojewódzką 266, kontynuacja przejazdu ul. Leśną do drogi gminnej nr G1026P w Olszewie.
3300 metrów

ODCINEK 2: Wyjazd z Olszewa i przejazd przez Wymysłowo do Beln [dr gminna nr G1027P i G451026P], dojazd do skrzyżowania z drogą powiatową nr P3200 i dalsza jazda nią do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 269 w Ośnie Górnym, za skrzyżowaniem kontynuacja jazdy drogą powiatową nr P3200.
6700 metrów

ODCINEK 3: Dojazd do Wierzbia i skręt z drogi powiatowej P3200 na drogę gminną nr G1024P i kontynuacja jazdy ta drogą do skrzyżowania z drogą gminną nr G1021P w Marcinkowie, skręt na drogę gminną G1038P i dalej skręt na drogę G1036P – wjazd do Mostek.
4200 metrów

ODCINEK 4: Wjazd na drogę wojewódzką nr 263 i kontynuacja jazdy przez miejscowości Mostki, Wierzbie, Sompolinek, przejazd na rondzie prosto i kontynuacja jazdy drogą gminną nr G2002P [Sompolinek i ul. Warszawska].
5700 metrów

ODCINEK 5: Wjazd na Plac Wolności i dalsza jazda drogą powiatową P3301 [ul. 11 Listopada] na plac przy Urzędzie Miejskim.
2000 metrów

RAZEM: 21 900 metrów [21,9 km]

Galerię zdjęć mogą obejrzeć Państwo dzięki burmistrzowi Sompolna Andrzejowi Kossowskiemu i radnemu Rady Miejskiej w Sompolnie Piotrowi Wełnickiemu