WIERZBINEK (TOMISŁAWICE). 90 lat OSP

P5248398

90-lecie powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Tomisławicach. Z tej okazji jednostka została uhonorowana medalem honorowym im. Bolesława Chomicza oraz tytułem honorowym ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: druh Jan Lewandowski i druh Stanisław Mazurek, a brązowe – druh Henryk Czuliński i druh Mieczysław Piazdecki. Druh Grzegorz Kalinowski został wyróżniony odznaką „Strażak Wzorowy”.

Po zbiórce na placu przed remizą OSP w Tomisławicach przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka uczestnicy jubileuszu przemaszerowali do miejscowego kościoła parafialnego. Uroczystą mszę świętą celebrował ks. kapelan Antoni Janicki.

Po mszy świętej pododdziały powróciły na plac przy remizie, gdzie rozpoczęła się cześć oficjalna. Przemówienie powitalne wygłosił prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzbinku druh Tadeusz Pietrzak. Historię jednostki przedstawiła Anna Kalinowska. Założycielami OSP w Tomisławicach byli: proboszcz parafii Sadlno ks Jan Mikołajczyk, Stanisław Niewiadomski i Stanisław Szczepankiewicz. Ks. Mikołajczyk (rozstrzelany w czasie II wojny światowej) został także wybrany pierwszym prezesem jednostki.

Z rąk starosty konińskiego Małgorzaty Waszak jednostka otrzymała tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”, a druhowie: Bogdan Kawczyński, Marek Mrówczyński, Włodzimierz Kijak, Zdzisław Wajer i Józef Domański – listy gratulacyjne za zasługi dla OSP.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości głos zabrali: wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz, starosta Małgorzata Waszak oraz skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Andrzej Piaskowski.

Organizatorami uroczystości byli: OSP w Tomisławicach oraz Urząd Gminy w Wierzbinku.

(nadesłał: Urząd Gminy w Wierzbinku)