TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH. Bezpłatna pomoc

1.Realizujemy program zatytułowany „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”, w czasie od 17 marca do 19 grudnia 2014 roku. W ramach realizacji w/w zadania psycholog prowadzi mediacje dla osób dorosłych. W naszych placówkach wsparcia dziennego zlokalizowanych w Koninie prowadzimy warsztaty edukacyjne dla rodziców, a dla naszych wychowanków zajęcia w ramach grupy wsparcia – trening zastępowania agresji ART. Zajęcia są bezpłatne. Zadanie współfinansowane jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

2.Realizujemy program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w czasie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku. Program realizujemy w naszych placówkach wsparcia dziennego w Koninie oraz w dwóch powiatach – konińskim i kolskim.

Dzięki współfinansowaniu zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zakupiliśmy autorski program pt. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”. Autor programu przeprowadził w Koninie, w siedzibie Towarzystwa,  10-godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji w/w programu.

Nasi podopieczni uczestniczyć będą w bogatym programie sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.

3.Realizujemy program zatytułowany „Działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom”, w czasie od 9 maja do 1 grudnia 2014 roku. W ramach realizacji w/w projektu zwiększamy dostępność mieszkańcom Konina i subregionu konińskiego do poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów terapeutycznych dla osób dorosłych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy do siedziby Towarzystwa w Koninie, ul. PCK 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00.

Zadanie współfinansowane jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

(nadesłało: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie)