MZGOK. KONIN. Spalarnia powstaje bez opóźnień

MZGOK

Realizacja harmonogramu prac budowlano-montażowych przy budowie spalarni odpadów w Koninie przebiega bez opóźnień, a nawet w niektórych punktach jest przyspieszona od tygodnia do 2 miesięcy – poinformował na konferencji prasowej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Andrzej Drewniak, pełnomocnik ds. realizacji projektu. Największa w historii miasta inwestycja komunalna ma być oddana do użytku w grudniu 2015 roku. Wartość całego projektu to prawie 382 mln zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej – ponad 154 mln zł.

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie, czyli spalarni, pozwoli na dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów prawa polskiego i unijnego, przyczyni się po poprawy czystości środowiska, zmniejszy ilość odpadów składowanych. Korzyścią jest też powstanie nowych miejsc pracy i wzrost atrakcyjności gmin dla potencjalnych inwestorów.

Na konferencji poinformowano o działaniach Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Zostało ono zawiązane 5 grudnia 2012 roku w Koninie. Forum prowadzi aktywne działania na rzecz regulacji problemów, które do tej pory nie były dostrzegane na szczeblu centralnym. Wymiana korespondencji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Gospodarki dotyczyła m.in. ogólnokrajowej kampanii na temat spalarni odpadów komunalnych i nowych zapisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie wsparcia zielonych certyfikatów dla spalarni odpadów komunalnych oraz ograniczeń w wykorzystywaniu żużli powstałych po spaleniu. Jeśli ograniczenia w wykorzystywaniu tego materiałów w budownictwie zostaną zniesione, z tytułu składowania żużli tylko w Koninie zostanie zaoszczędzone ok. 670 tys. zł rocznie.