WIERZBINEK. 15 radnych ,,za”

Bez niespodzianek przebiegała absolutoryjna sesja Rady Gminy w Wierzbinku. Wszyscy radni – 15 – zagłosowali za udzieleniem wójtowi Pawłowi Szczepankiewiczowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.