ROCK. Pink Floyd – ,,Money”

,,Money, so they say/Is the root of all evil today”.  Mówią, że pieniądze to korzenie całego dzisiejszego zła.