KONIŃSKI KABARET. W ramach oszczędności w Biurze Obsługi Inwestora stworzono nowe stanowisko pracy

W Koninie wdrożono zasadę: skoro nie ma inwestorów, to widocznie za mało ludzi ich szuka.